Personlig integritet och insamling av data


Stockholm 2018-06-01

 

1. Insamlandet av information
Vi samlar information från dig när du registrerar dig på får hemsida, loggar in på ditt konto, registrerar dig för ett nyhetsbrev eller laddar ner material. Informationen inkluderar ditt namn, företag, email och telefonnummer. Vi samlar även automatiskt information från din dator och browser, inklusive IP adress, information om mjuk- och hårdvara, samt den besökta sidan.

2. Användandet av information

Informationen vi samlar kan användas för:

  • Anpassad marknadsföring
  • Förbättring av vår hemsida
  • Förbättring av kundservice, och ditt behov av support
  • Kontakt via email
  • Administrera tävlingar, erbjudanden eller formulär

3. Integritet

Vi är de ensamma ägarna av informationen som samlas från denna hemsida. Information som kan identifiera dig kommer ej säljas, bytas, överföras eller delas med andra företag, för något syfte, utan ditt samtycke – utom fall då det behövs för att fullfölja en begäran/transaktion, exempelvis vid distribuering av en order.

4. Överföring till tredje part

Vi varken säljer, byter, eller överför information som kan identifiera individer, till tredje parter. Detta inkluderar inte betrodda tredje parter som hjälper oss sköta hemsidan, mot att de håller informationen konfidentiell. Vi ser det som nödvändigt att dela information om för att undersöka, förhindra, eller agera mot illegala aktiviteter, bedrägeri, eller andra situationer som potentiellt kan innebära en säkerhetsrisk för individer, bryta mot våra användarvillkor, eller på annat sätt bryta mot lagen.

Generell information kan delas med andra parter, för syften som inkluderar, men inte begränsas till, marknadsföring och reklam.

5. Informationsskydd

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information.

6. Använder vi cookies?  

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår hemsida, och identifierar besökare som kommer tillbaka. Uppå det förbättrar våra cookies användarupplevelsen, genom att spåra och anpassa upplevelsen efter användarens intresse. Vår användning av cookies knyts inte till information som kan identifiera unika personer.

7. Avsluta prenumeration

Vi använder de kontaktuppgifter du eventuellt anger för att komma i kontakt med dig. Om du ej vill få dessa meddelanden längre, så finner du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje automatiskt email.

8. Samtycke

Genom att använda vår hemsida accepterar du denna integritetspolicy.